Kimdir

GÖBEKLİTEPE UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE

Türkiye ,sahip olduğu 17 varlığı ile Unesco Dünya Miras Listesine girmiş bulunmakta ve bu varlıklara bir yenisini daha ekledi.Urfa’da ortaya çıkarılan ve dünyanın bilinen en eski tapınağı olan GÖBEKLİTEPE Dünya Miras Listesine girdi. Göbeklitepe hakkında bilgi sahibi olmayanlara bu yazımızı okumalarını ve hiç vakit kaybetmeden Urfa’ya gidip 12 Bin yıllık bu tapınağı ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.

Göbeklitepe, günümüzden 12 Bin yıl önce yani Ingiltere’deki Stonehange’ten 7000 yıl önce yapılmış dünyanın ilk tapınağıdır.Bölge bir tapınak bölgesi olmakla beraber dönem insanları için sadece ibadet alanıydı.Yazının bulunmasından 7000 yıl önce yapılmış Taş Devrine ait bu tapınaklar insanoğlunun daha tarım yapmadan önce kendilerine inançları için ilk olarak tapınak yaptıklarını gösteriyor.

Göbeklitepe’deki tapınaklar yörede çokça bulunan çakmak taşlarıyla oluşturulmuştur.Taş Devri insanları kireç taşını yontmak için çakmaktaşı kullanmışlar ki bölgede tonlarca ağırlıkta  çakmaktaşı aletlerden bulunmuştur. Tapınakların zemini sıvıyla gerçekleştirilebilecek ayinlere uygun şekilde yapılmıştır.Uzmanlar ayinlerde kullanılan bu sıvının su yada kan olabileceğini düşünmektedirler.

Göbeklitepe’de insanı şaşırtacak olgulara ulaşmak pek mümkün.Tapınakta kullanılar taşlar bölgeye 2 kilometre uzaklıktaki bir yerden elde ediliyordu.Taş Devri insanları bu taşları kesiyor,yontuyor,üzerlerine şekiller çiziyor ve bölgeye taşıyorlardı.Daha tarıma geçmeyi başaramamış bu insanların tapınak için harcadıkları emek inanılmazdır.

Bölgede yapılan kazılar ve jeomanyetik araştırmalar alanda en az 20 tapınağın varolduğunu göstermektedir.Bunlardan 4 tanesi toprak altından tamamen çıkarılmıştır.Diğer 16 tapınak henüz toprak altında günışığına çıkmayı beklemektedir.

Taş Devri insanları tapınakların yapımında bir plana bağlı kalmışlar.Her düzenin ortasında iki devasa dikilitaş ve onları çevreleyen taş duvarlar vardır.Bu taş duvarların içine de 12 adet dikilitaş sıralanmıştır. Yapılar binadan ziyade taş daireler şeklinde çatısız olup adeta açık hava tapınakları olarak inşaa edilmişlerdir. Göbeklitepe’de ortaya çıkan tapınaklarda 3 farklı formda yapı vardır.Bunlara B,C,D olarak isim veren uzmanlar C tapınağının spiral şekilde,D tapınağının ise elips şeklinde olduğunu belirtirler.

Tapınakta kullanılan taşların sayıları da birbirinden farklıdır.Tek ortak özellikleri her tapınağın merkezinde bulunan ikiz T denilen dikilitaşlarıdır.Bu T şeklindeki taşların insanı temsil ettiği düşünülüyor.Çünkü bloklarda kol ve parmak figürlerine rastlanmıştır.

T harfli taşların üzerine boğa,yılan,turna,kurbağa,tilki ve örümcek şekilleri çizilmiştir.Bu sembollerin yer aldığı en zengin çeşitlere sahiplik eden yapı D Tapınağıdır.43 adet olan T harfli bu dikilitaşların hepsinin üzerinde H harfine benzeyen bir sembol vardır.Özellikle 33 numaralı dikilitaşta Eski Mısır hiyerogliflerini anımsatan türde birçok motif bulunur.

Tanrı kavramı,yazılı tarihe göre Sümer ve Mısır’da karşımıza çıkmaktadır.Bu uygarlıklar Göbeklitepe’den 7000 bin yıl sonra Tanrı varlığından bahsetmişler.Sümerlere ait SAG-BA tabletinde şu yazıya ulaşılmıştır: “ Büyü,Ant,Aşılamayan Ant Dairesi,Tanrıların Aşılmayan Ant Dairesi,Yerin ve Göklerin Değiştirilemeyen Ant Dairesi,Tanrı Tektir Değiştirilmez,Tanrı ve İnsan Birbirlerinden Ayrılmazlar” Çok tanrılı olan Sümerlerin bir tablette tanrının tek olduğunu belirtmeleri inançalarıyla uyumsuzdur.Uzmanlar Sümerlerin bu yazıyla Göbeklitepe’yi mi işaret etmeye çalıştıklarını sorgulamaktadırlar.

Araştırmacılar tapınaklardaki İkiz dikilitaşı çevreleyen 12 adet T şeklindeki taşı “zodyak “ ile ilişkilendirirler.Hintlerin Vedalar’ında bu 12 Adhitya,mitolojide 12 sütun olarak geçer.Türkler ise bunu 12 hayvan ismiyle takvimlerinde kullanmışlardır.(Sıçan,Boğa,Kedi,Tavşan,Balık,Yılan,At,Koyun,Maymun,Tavuk,Köpek ve Domuz).Anadolu’da 3800 yıl önce yaşamış Hititlerin 12 tanrısı vardı,Alevi inancında 12 imam ,Tevrat’ta Museviler’in 12 kavim olduğu yazar ve Hristiyan inancında İsa’nın 12 havarisi olduğu belirtilir.Bu gizemli 12 sayısının ve medeniyetlerin ilham aldığı hayvan motifleri ” ilk olarak ” Göbeklitepe’de karşımıza çıkıyor.

Göbeklitepe’de hayvan figürlerinin yanında insan figürüne de sıkça rastlanır.Bulunan insan figürlerinin hepsi eller karın bölgesinin altında,birbirine kavuşturulmuş şekilde yapılmıştır.Bu figürlerde bir detay vardır.İnsan figürlerinin hiçbirinde ağız yoktur.Uzmanlar henüz bunun sebebini aydınlatamamış olsa da Göbeklitepe’de daha ortaya çıkmayı bekleyen 16 tapınak daha bulunmaktadır.Bu tapınakların hangi gizemli sırrı açığa çıkaracağını merakla bekliyoruz.Şuan nihayi sonuçtan uzak olsak da günümüzden 12 bin yıl önce farkındalığı yüksek birilerinin varolduğunu ve onların Göbeklitepe’de yaşadığını biliyoruz.Bizlere bıraktıkları bu taşlar ve yonttukları bu şekiller hangi bilgiyi içeriyor bunu zamanla anlayacağız.

About the author

Hondorosa

1 Comment

Click here to post a comment